Persbericht

Op 28 augustus 2018 is tijdens een drukbezochte bijeenkomst voor leden en belangstellenden een nieuwe zwemvereniging gelanceerd: Westland Swimming Stars. Met directe ingang heeft de Westland Swimming Stars de grootste afdeling wedstrijdzwemmen in het Westland. Ervaren trainers, een grote groep enthousiaste vrijwilligers en een actief en betrokken bestuur hebben in record tempo alle formaliteiten voor de nieuwe vereniging voor elkaar gekregen. De behoefte aan de nieuwe vereniging kwam voort uit de wens van die wedstrijdzwemmers die geen vertrouwen meer hadden in de oude vereniging nadat daar het kader en de trainers feitelijk aan de kant waren gezet.

Bij de nieuwe Westland Swimming Stars staan een ervaren team van 10 trainers, voldoende zwemwater, een aantrekkelijk wedstrijd aanbod en enthousiaste vrijwilligers garant voor sportieve prestaties in een fantastische sfeer. Uitgebalanceerde trainingen, een goed afgewogen programma en de juiste persoonlijke aandacht zullen gaan zorgen voor de benodigde prestaties.

Zwemmers van jong tot wat ouder, van de “swimckickers” en minioren tot masters en van recreanten tot medaille winnaars die op de NK zijn aangemeld. Ze beginnen aanstaande maandag 3 september met de trainingen. Juist deze mix van individuele sporters draagt bij aan het goede vereniging gevoel.

Het bestuur is enthousiast over de vele (technische) innovaties en activiteiten die door een ongekend groot aantal vrijwilligers is aangedragen. Hoewel op sportief gebied zal worden geprobeerd de sportieve ambities van de individuele zwemmer te realiseren is er veel ruimte om het Westlandse zwemverenigingsleven te waarborgen in de (nabije) toekomst.

Op heel korte termijn staan er initiatieven op het programma, die door een aantal vrijwilligers van de Westland Swimming Stars worden georganiseerd en kan worden deelgenomen aan een funkamp. Deze activiteiten komen de saamhorigheid van de Westlandse zwemmers, trainers en vrijwilligers ten goede.

Omdat de Westland Swimming Stars de zwemsport over de gehele breedte een warm hart toedraagt staat het bestuur van de vereniging en de hoofdtrainer open voor samenwerking met andere verenigingen.

De beheerder van de Westlandse zwembaden Optisport heeft aangegeven het initiatief te willen omarmen. De Gemeente Westland is gevraagd om de voor de zwemsport beschikbare middelen op korte termijn te verdelen overeenkomstig de nieuwe werkelijkheid qua startvergunningen en op lange termijn te onderzoeken op welke wijze het Westlandse verenigingszwemleven het best wordt gediend. In afwachting van de beslissing hierover hebben sponsoren zich garant gesteld voor de eerste periode, zodat komende week met trainingen en wedstrijden kan worden begonnen.

Tijdens de informatieavond voor leden en belangstellingen zijn de zwemmers opgeroepen om zich definitief als lid aan te melden. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven.

Leave your comment