Gedragscode & VertrouwenspersoonBij de vertrouwenspersoon van Westland Swimming Stars kan ongewenst gedrag worden gemeld of andere misstanden die leden ervaren. Onze zwemvereniging heeft twee vertrouwenspersonen:

Vertrouwens persoon

Mirjan den Drijver

Contact :

mirjan@drijvermarketingadvies.nl

0655562364

Vertrouwenspersoon

Diana Hartman

Contact :

inschrijven@westlandswimming.nl

0647486235

Westland Swimming Stars GedragsCode


  1. Wij gebruiken geen van allen doping of andere stimulerende middelen (Check NOX NSFdoping waaier).
  2. Indien we prijs aanvragen doen, vragen we naast evt. een bevriend iemand nog een 2e en of 3e offerte aan.
  3. Indien we luisteren en gaan bemiddelen in mogelijke conflict(en) dan luisteren we naar beide kanten van het verhaal.
  4. De Trainers zijn diegene die de zwemmers trainen en coachen. Ouders hebben de rol van supporter.
  5. Onze Trainers trainen en coachen onze zwemmers op een positieve manier. Opbouwend.
  6. Pesten behoort niet tot onze WSS cultuur en zal actie gericht worden ‘beet gepakt’.
  7. Alle WSS leden respecteren de privacy van elkaar.
  8. Wanneer onze WSS officials worden opgesteld zullen zij hun rol onpartijdig uitvoeren en zullen verder niet club kleding langs de bad rand staan in die hoedanigheid.
  9. Wij zijn sportief en houden van winnen, maar kunnen ook zeer zeker tegen ons verlies en gedragen ons daar ook naar.
  10. Wij als sporters houden ons aan spel-, verenigings- en situationele afspraken.

Het beleid van Westland Swimming Stars


Indien de leden dit wensen of zodra er aanleiding voor is, maken we een risico analyse. Het bestuur verwijst naar dit beleid in het Huishoudelijk Regelement en in het Verenigingsbeleid. Deze zijn vastgesteld door bestuur op 13-01-2022 en gebaseerd op Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011.